Kart over Sognefjorden (204 km). Nærøyfjorden, en arm av Sognefjorden, (18 km) er ringet inn i rød sirkel.
Map of Sognefjord (204 km). Nærøyfjord, a branch of Sognefjord, (18 km) in red circle.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Atle Nesje - University of Bergen, Norway